Sprawdzanie wiarygodności kontrahenta

Sprawdź wiarygodność kontrahenta, w szybki i prosty sposób uzyskasz informacje czy nie figuruje on w naszych bazach danych jako dłużnik.

Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał możliwość zlecenia monitorowania nierzetelnych kontrahentów. Jeżeli jakikolwiek ze wskazanych do monitorowania, przez Ciebie numerów NIP, pojawi się w naszych bazach danych jako NIP dłużnika, zostaniesz o tym natychmiast poinformowany za pomocą wiadomości email lub SMS, co pozoli Ci uniknąć kłopotów z nierzetelnym kontrahentem.

Numer NIP: Status: 

Wypełnij powyższe pola i kliknij przycisk "Szukaj"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1 umowa nr UDA-POIG.08.01.00-30-114/12-00

DOTACJE NA INNOWACJE
FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

LEXIUS Sp. z o.o.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO