Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: connection to server at "77.65.25.231", port 5432 failed: No route to host Is the server running on that host and accepting TCP/IP connections? in /var/www/ogw.host.new/index.php on line 151

Notice: Undefined index: s_username in /var/www/ogw.host.new/index.php on line 277
[OGW.Info] Ogólnopolska Giełda Wierzytelności

Polityka prywatności

Administratorem danych gromadzonych przez Platformę Windykacyjną www.mojawindykacja.pl oraz Ogólnopolską Giełdę Wierzytelności www.ogw.info.pl jest firma Lexius sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Skarszewska 2 posiadająca NIP nr 6182141530 oraz nr KRS 0000414498.

Przystępując do do korzystania z możliwości oferowanych przez Platformę Windykacyjną www.mojawindykacja.pl oraz Ogólnopolską Giełdę Wierzytelności www.ogw.info.pl Użytkownik akceptuje bez zastrzeżeń zapisane poniżej warunki polityki ochrony prywatności.

1. Dlaczego aby skorzystać z Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl i Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.info.pl musisz się zarejestrować?

Aby móc skorzystać z Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl i Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.info.pl musisz przejść przez procedurę rejestracji, podczas której podajesz podstawowe informacje o sobie. Jest to niezbędne ze względu na to, że interesują nas jedynie poważni i świadomi Użytkownicy naszego portalu. My się nie ukrywamy i nasze dane są Państwu znane i tego samego oczekujemy od Użytkowników. Jest nam to także potrzebne do celów statystycznych - będziemy się starali na podstawie tych danych ustalić jaka grupa przedsiębiorców korzysta z naszego serwisu i na jakiego rodzaju usługi jest zapotrzebowanie wśród przedsiębiorców. Pozwoli nam to na jeszcze lepsze dostosowanie naszego portalu do Państwa wymagań. Ostatnim najważniejszym powodem konieczności rejestrowania się jest umożliwienie Państwu na korzystanie z możliwości naszej Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl w sposób interaktywny, zakładający wzajemne wymienianie się informacjami na temat prowadzonych spraw windykacyjnych w sposób automatyczny.

2. W jaki sposób zbierane są informacje od Użytkowników ?

Dane są gromadzone od Użytkowników i mogą być zbierane automatycznie przez serwer lub podawane przez Użytkowników podczas np. rejestracji czy też do przekazywanych przez nich w trakcie korzystania z Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl i Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.info.pl. W przypadku, gdy potencjalny Użytkownik dobrowolnie nie poda danych niezbędnych do wykonywania przez nas usług i lub nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, nie będziemy mogli świadczyć usług dla takiego Użytkownika.

Użytkownicy w trakcie korzystania z Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl oraz Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.info.pl przekazywać będą Administratorowi dane dotyczące wierzytelności przysługujących im od dłużników zawierające informacje takie jak dane adresowe dłużnika, adres e-mail, numer telefonu, wartość zadłużenia, nr faktur i innych dokumentów lub umów, dane dotyczące terminów wystawienia wskazanych dokumentów i terminów ich płatności.

Dane te niezbędne są do prowadzania przez Administratora postepowań windykacyjnych tak polubownych jak i sądowych czy egzekucyjnych i każdy z Użytkowników przekazuje je w sposób dobrowolny i świadomy ponosząc odpowiedzialność za ich prawdziwość i aktualność. Administrator otrzymywane dane wykorzystywał będzie tylko w celu prawidłowego i zgodnego z prawem świadczenia usług za pomocą Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl i Ogólnopolską Giełdę Wierzytelności www.ogw.info.pl, a w szczególności usług dochodzenia roszczeń finansowych dla Użytkowników od ich dłużników.

3. W jaki sposób chronimy Państwa dane ?

Możecie Państwo być absolutnie pewni bezpieczeństwa podanych danych. Dane powierzone firmie Lexius sp. z o.o. będącej właścicielem Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl nie są i nie będą udostępniane osobom trzecim. Do zgromadzonych w bazie danych ma dostęp tylko Administrator serwera baz danych oraz osoby zatrudnione i upoważnione przez Administratora lub radcowie prawni będący pełnomocnikami procesowymi w prowadzonych sprawach administracyjnych, sądowych i egzekucyjnych.

Zgromadzone dane na życzenie Użytkownika natychmiast będą usuwane z bazy, a właściwie rzecz biorąc, to Użytkownik sam ma w każdej chwili możliwość ich modyfikowania i usuwania.

4. Wiadomości e-mail i SMS

Administrator Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl zastrzega sobie możliwość wysłania listów e-mail i komunikatów SMS na adresy Użytkowników podane podczas procedury rejestracyjnej. Jednakże wiadomości te nie będą miały charakteru komercyjnego, związane będą z funkcjonowaniem serwisu i ewentualnymi ofertami promocyjnymi Administratora, a przede wszystkim będą to informacje dotyczące spraw windykacyjnych prowadzonych samodzielnie przez Użytkownika poprzez Platformę Windykacyjną www.mojawindyakcja.pl i Ogólnopolską Giełdę Wierzytelności www.ogw.info.pl lub zleconych do prowadzenia Administratorowi tych portali czyli firmie Lexius sp. z o.o.

Administrator przesyłał będzie również drogą pocztową, e-mailową i poprzez SMS-y powiadomienia, przypomnienia o terminach płatności, wezwania zapłaty na adresy pocztowe i e-maile dłużników przekazane przez Użytkowników w celu dochodzenia dla nich roszczeń finansowych na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W trakcie korzystania z usług świadczonych przez Platformę Windykacyjną www.mojawindykacja.pl oraz Ogólnopolską Giełdę Wierzytelności www.ogw.info.pl Użytkownicy mają możliwość samodzielnego tworzenia tekstów pism, e-maili i SMS oraz wysyłania ich do dłużników i ponoszą pełna odpowiedzialność za treść tworzonej przez siebie korespondencji. Administrator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za tworzoną przez Użytkowników korespondencję oraz za jej zawartość i niniejszym informuje, że w przypadku stwierdzenia iż korespondencja tworzona przez Użytkownika narusza obowiązujące prawo uniemożliwi takiemu Użytkownikowi korzystanie z Administrowanych przez siebie portali internetowych

5. Jakie informacje przechowujemy

W naszej bazie danych o klientach przechowujemy podstawowe dane przedsiębiorców takie jak imię i nazwisko przedsiębiorcy, nazwa firmy, dane teleadresowe siedziby firmy, adres e-mail, numer NIP, informacje o branży w jakiej działają firma Użytkownika i firmy jego dłużników, dane dotyczące niezapłaconych faktur oraz dane adresowe dłużników ich e-maili i nr telefonów niezbędne do prowadzenia przeciwko nim windykacji polubownej i negocjowania spłat należności, a także prowadzenia postępowań sądowych oraz egzekucyjnych w

6. Co otrzymujecie Państwo w zamian ?

Po rejestracji stajecie się Państwo pełnoprawnymi Użytkownikami Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl oraz Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.info.pl. Możecie nawiązać z nami współpracę odnośnie dochodzenia roszczeń finansowych w stosunku do swoich dłużników. Możecie to robić sami poprzez automatyczna windykację prowadzona przez Platformę Windykacyjną lub zrobi to za was nasza firma albo inna firma czy kancelaria prawna, którą wskażecie. Dodatkowo dostajecie Państwo możliwość samodzielnego zarządzania swoimi wierzytelnościami za pomocą zleceń składanych Administratorowi, a dzięki korzystaniu z Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.info.pl macie Państwo możliwość sprzedaży, zakupów lub kompensaty wierzytelności.

7. Pliki cookies

Pliki cookies zwane potocznie „ciasteczka” to niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane przez nasz serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu Internauty. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych pozwalają na zapisywanie plików tego rodzaju i pozwalają na późniejsze odczytanie ich przez serwer, który je utworzył. Każdy Użytkownik może te ustawienia zmienić zgodnie ze swoimi preferencjami ale całkowite zablokowanie tych plików może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji oferowanych przez Platformę Windykacyjną www.mojawindykacja.pl.

Platforma Windykacyjna www.mojawindykacja.pl i Ogólnopolska Giełda Wierzytelnosci www.ogw.info.pl używa technologii cookies (w celu utrzymania sesji po zalogowaniu) ale najczęściej tylko na czas korzystania z serwisu. Większość plików cookies (tzw. cookies sesyjne) jest aktywna tylko w trakcie korzystania z przeglądarki internetowej i jest usuwana po jej wyłączeniu. Pozostałe pliki cookies (tzw pliki stałe) jest przechowywana przez dłuższy czas po to, by Użytkownik mógł zachować wybrane przez siebie ustawienia Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl i Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelnosci www.ogw.info.pl oraz by możliwa była identyfikacja Użytkowników nowych i tych uprzednio już korzystających z tych portali.

8. Jak usunąć pliki cookies ?

Zmieniając ustawienia na poziomie przeglądarki internetowej, Użytkownik może zapobiec lub ograniczyć zapisywanie tego typu plików bądź usunąć już istniejące. Szczegółowe informacje na temat tego, jak to zrobić, dostępne są w sekcji „Pomoc” w menu wykorzystywanej przeglądarki. Instrukcje dotyczące postępowania w przypadku najpopularniejszych przeglądarek można także uzyskać klikając w link poniżej:

9. Podstawa prawna ?

Podstawę prawną funkcjonowania Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl oraz Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.pl stanowią przepisy prawne obowiązujące w Polsce a w szczególności:

 1. USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja1964 r. z późniejszymi zmianami) a w szczególności: Art. od 498 do 534.
 2. USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 roku „O udostępnianiu danych” (Dz. U. 2010 nr 81 poz 530), a w szczególności: Art. 4.Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biura informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych.
 3. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 roku „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.) a w szczególności:
  1. Art. 23 ust. 1 pkt 5 „Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.”
  2. Art. 23 ust. 4 Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
   1. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
   2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
 4. USTAWA z dnia 26.08.2002r. (Dz.U. nr 144, poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. USTAWA o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Dz. U. z 2010 roku, Nr 81, poz. 530 z późniejszymi zmianami) a w szczególności Art. 4

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1 umowa nr UDA-POIG.08.01.00-30-114/12-00

DOTACJE NA INNOWACJE
FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

LEXIUS Sp. z o.o.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO


Notice: Undefined variable: err in /var/www/ogw.host.new/index.php on line 542