Formularz rejestracyjny - nowy użytkownik
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem portalu OGW.INFO i akceptuję wszystkie jego warunki, oraz, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb marketingowych firmy Lexius Sp. z o.o., 62-800 Kalisz ul. Skarszewska 2 (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883).

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1 umowa nr UDA-POIG.08.01.00-30-114/12-00

DOTACJE NA INNOWACJE
FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

LEXIUS Sp. z o.o.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO