Weryfikacja NIP/REGON/IBAN

Weryfikator OGW.INFO pozwala w prosty i wygodny sposób sprwadzić poprawność (wiarygodność) numerów NIP, REGON, IBAN i PESEL.

Wypełnij poniżej właściwe pole i rozpocznij proces weryfikacji.

Wprowadź numer NIP: 
Wprowadź numer REGON: 
Wprowadź numer PESEL: 
Wprowadź numer IBAN/NRB: 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1 umowa nr UDA-POIG.08.01.00-30-114/12-00

DOTACJE NA INNOWACJE
FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

LEXIUS Sp. z o.o.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO